kintone
Mô tả chung
Công năng
Chức năng chính
Ưu điểm
Khả năng cải tiến
kintone là dịch vụ điện toán đám mây cho phép người dùng nhanh chóng hệ thống hóa quản lý dựa trên nền tảng nghiệp vụ của từng công ty

kintone
kintone
Một số chức năng nổi bật của kintone.

1. Tạo ứng dụng


 ứng dụng

2. Chia sẻ dữ liệu:


 dữ liệu

3. Quản lý quy trình:


 ứng dụngquản lý quy trình

4. Thông tin liên lạc:


thông tin liên lạc
Phần cứng hardware
Thêm tuỳ chỉnh để phát triển hệ thống riêng, đáp ứng chính xác nhu cầu người dùng. Chỉ có thể tùy chỉnh khi dùng kintone Standard.

khả năng phát triển
v class="jq-tab-content" data-tab="6" style="font-size:16px"> Lợi ích khi sử dụng kintone

khả năng phát triển

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY