Quản lý quy trình phê duyệt

Quản lý quy trình phê duyệt (IVS WORKFLOW)

IVS Workflow là bộ sản phẩm dành cho quy trình phê duyệt trong doanh nghiệp qua nhiều cấp bao gồm chữ kí điện tử và email phê duyệt.

IVS Workflow giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho việc quản lý hồ sơ giấy tờ.

IVS workflow gồm 2 sản phẩm:
* Quản lý tài liệu (IDMS Workflow)
* Nhân sự - Nghỉ phép, tăng ca, công tác (IHRM Workflow)

Quản lý tài liệu
(IDMS Workflow)

  • Ứng dụng Ứng dụng Web
  • Ngôn ngữ lập trình .Net
  • Cơ sở dữ liệu Ứng dụng cơ sở dữ liệu đám mây
  • Thông tin chi tiết

Nhân sự - Nghỉ phép,
tăng ca, công tác
(IHRM workflow)

  • Ứng dụng Ứng dụng Web
  • Ngôn ngữ lập trình .Net
  • Cơ sở dữ liệu Ứng dụng cơ sở dữ liệu đám mây
  • Thông tin chi tiết

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY