Quản trị nhân sự
Mô tả chung
Chức năng chính
Ưu điểm
Cấu hình gợi ý
Lợi ích
Phần mềm quản lý nhân sự

Indivi Human Resources Management (IHRM) là hệ thống quản lý nhân sự-chấm công-tính lương do công ty Individual System 100% vốn Nhật Bản thiết kế và phát triển dựa trên luật pháp Việt Nam. 

Quá trình phát triển phần mềm quản lý nhân sự từ năm 2009 đến hiện tại. Phần mềm quản lý nhân sự (IHRM) đã được áp dụng trên 100 công ty Nhật Bản tại Việt Nam, bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động như chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà máy sản xuất và công ty hành chính dịch vụ.

Đến IHRM version 8 hệ thống đã đáp ứng được hầu hết yêu cầu của công việc quản lý nhân sự giúp nâng cao hiệu suất của bộ phận nhân sự
Một số chức năng nổi bật của IHRM.

Quản trị nhân sự
  • Giao diện đẹp, dễ dàng sử dụng

  • Kết hợp với nhiều loại database của khách hàng

  • Thay ngôn ngữ dễ dàng nhanh chóng

  • Môi trường làm việc phong phú và linh hoạt

  • Quản lý lương, các khoảng bảo hiểm, khấu trừ

  • Công tác tuyển dụng chưa bao giờ dễ dàng đến thế

  • Tổng hợp thông tin dễ dàng, nhanh chóng

  • Bảo vệ môi trường

Phần cứng hardware
Quản trị nhân sự

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY