Phê duyệt nhân sự
Mô tả chung
Sơ đồ mô phỏng
Chức năng chính
Ưu điểm
Lợi ích
Phần mềm quản lý quy trình phê duyệt trong quản lý nhân sự (IHRM - Workflow)

IHRM Workflow là luồng công việc đã được chuẩn hóa dành cho việc quản lý nhân sự. Luồng công việc này có thể có nhiều bộ phận, cá nhân tham gia  

IHRM Workflow là cầu nối giữa cấp quản lý và nhân viên. IHRM Workflow không những hỗ trợ nhân viên xem thông tin lương của mình mà còn cho phép người dùng đăng ký và phê duyệt nghỉ phép, tăng ca, công tác mà không cần sử dụng các mẫu in bằng giấy.
Sơ đồ mô phỏng quy trình phê duyệt.

Phê duyệt nhân sự
Phê duyệt nhân sự
Phê duyệt nhân sự

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY