Quản lý hồ sơ giấy tờ
Mô tả chung
Sơ đồ mô phỏng
Chức năng chính
Ưu điểm
Lợi ích
Phần mềm quản lý quy trình phê duyệt hồ sơ giấy tờ (IDMS)

Indivi Document Management System (IDMS)là một phần mềm quản lý tài liệu điện tử, được thiết kế và phát triển bởi công ty IVS.

IDMS là một nền tảng lưu trữ, chia sẻ và cộng tác hoàn chỉnh giúp bạn quản lý tất cả các tệp giấy và tệp điện tử của mình, thông tin công ty. Được thiết kế để lưu trữ điện tử cũng như quản lý tài liệu trực tiếp, IDMS cho phép bạn thêm văn phòng, nhiều cấp phê duyệt, chữ ký điện tử và tài liệu công việc, cũng như thu thập thông tin trên tài liệu giấy bằng cách nhập các tệp quét trực tiếp vào hệ thống.

IDMS cho phép người dùng dễ dàng quản lý tài liệu, đơn giản hóa khối lượng công việc của người dùng và mang lại hiệu quả cao
Sơ đồ mô phỏng quy trình phê duyệt.

Quản lý hồ sơ giấy tờ
Quản lý hồ sơ giấy tờ
  • Giao diện đẹp, dễ dàng sử dụng

  • Thay ngôn ngữ dễ dàng nhanh chóng

  • Môi trường làm việc phong phú và linh hoạt

  • Tính bảo mật cao

  • Các công việc được công khai minh bạch

  • Linh hoạt và có khả năng mở rộng

  • Bảo vệ môi trường

Quản lý hồ sơ giấy tờ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NGAY