Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 3 - Tòa nhà VINA GIÀY - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

(+84)-28-3526-1435

Mở cửa vào 8:30 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6

vn_sales@indivisys.vn

Liên hệ với chúng tôi