human resource retail

Quản lý nhân sự cho công ty sản xuất

CÁC NHÀ SẢN XUẤT CẦN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÓ THỂ TẠO RA LỢI ÍCH TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT NHẤT. NẾU HỌ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, HỌ ĐÃ KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA MÌNH.

1. TÌM KIẾM VÀ TUYỂN DỤNG TÀI NĂNG

Nếu không có những con người tài nằng, ngành công nghiệp sản xuất hoặc bất kỳ ngành nghề nào cũng không thể phát triển được.
Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ phận nhân sự trong công ty sản suất. Người làm ngành nhân sự phải tuyển được nhân tài phù hợp với từng chuyên môn trong công ty.

2. QUẢN LÝ CHI PHÍ NGOÀI LƯƠNG

Tiền dùng cho việc xử lý các thiệt hại là khoảng chi phí lớn thứ 2 sau chi phí nguyên vật liệu và mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ có tiền lương thì không đủ để thu hút các nhân tài, thuê dịch vụ tuyển dụng, các hoạt động phúc lợi khác.

3. QUẢN LÝ CÁC PHÚC LỢI

Trong quản lý nhân sự có một việc vô cùng khó khăn, đó chính là việc cân bằng giữa nhu cầu của nhân viên với các chi phí khác. Mỗi khía cạnh của việc quản lý phúc lợi như: lên kế hoạch, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện … những việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.

4. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đã qua rồi thời người ta thuê người chỉ là để làm 1 việc. Ngày nay, một nhà máy sản xuất chỉ có những công nhân "làm 1 việc" thì không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các nhân viên tích cực trong công ty không chỉ quan tâm đến công việc của họ mà còn quan tâm đến Công ty mà họ làm việc, mong muốn nó thành công. Chính thái độ này tác động trực tiếp đến năng suất và theo đó là lợi nhuận.

5. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN

Những nhà quản lý nhân sự tại các công ty sản xuất có thể tự thiết kế và thực hiện các chương trình đánh giá nhân viên trong công ty, hoặc họ có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn bên ngoài để đạt hiệu quả cao nhất.

6. QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiểu biết về mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là rất quan trọng đối với người làm nhân sự. Việc thương lượng trong mối quan hệ với người lao động có thể ảnh hưởng đến tài chính và lợi nhuận của công ty

7. QUẢN LÝ VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH

Những nhà quản lý nhân sự phải có kiến thức về luật lao động, đồng thời phải đảm bảo rằng những người quản trọng trong công ty ít nhất phải nắm các quy định này. Quản lý nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định giúp các công ty sản xuất tránh được các vụ kiện và các trách nhiệm pháp lý khi phát sinh các tranh chấp giữa người người lao động và người sử dụng lao động

Indivi Human Resources Management (IHRM)

Mặc dù có nhiều thách thức, hệ thống IHRM có thể giúp giảm chi phí hành chính và hệ thống hóa các công việc trong ngành sản xuất. Giải pháp IHRM có thể giúp công ty tuyển dụng, phân bổ, quản lý và trả lương nhân viên, giảm gánh nặng hành chính cho Phòng Nhân sự. Phần mềm của chúng tôi sẽ tự động hóa các quy trình nhân sự . Hệ thống bao gồm:
* Quản lý tuyển dụng:Kiểm tra hồ sơ, quản lý yêu cầu tuyển dụng, lịch sử tuyển dụng, và kết quả tuyển dụng
* Quản lý quy trình: Gởi đơn yêu cầu, phê duyệt đơn, điều chỉnh quy trình phê duyệt, quản lý ngày nghỉ phép, tăng ca, công tác theo đúng thực tế...
* HR management: education, employee self-service skills, working history, labor contract...
* Chấm công: Kiểm tra thông tin chấm công trên nền tảng web, lịch làm việc, so sánh giữa kế hoạch và thực tế làm việc...
* Tính lương và đóng thuế: Tự động tính lương, các báo cáo liên quan đến thuế, thuế thu nhập cá nhân...

IVS nổi trội trong việc cung cấp các giải pháp cho các vấn đề nhân sự như::
- Theo dõi ca và thời gian làm việc của nhân viên
- Xây dựng theo đúng luật lao động
- Có thể triển khai cả ở những công ty có sự hạn chế về Công nghệ thông tin