TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng Phần mềm quản lý nhân sự. IVS tự hào với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, và các đối tác tin cậy để có thể giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quản trị nhân sự.

Vậy bạn là:
- Người đã làm việc trong ngành nhân sự lâu năm và có nhiều kinh nghiệm?
- Người đang làm việc trong ngành nhân sự?
- Người mới bắt đầu bước chân vào ngành nhân sự?

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Bạn mong muốn:
- Được giải đáp những thắc mắc trong công việc nhân sự
- Được chia sẻ và lắng nghe những khó khăn trong công việc
- Được hỗ trợ công cụ giải quyết công việc trong ngành nhân sự
- Được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà bạn đúc kết được qua năm tháng
- Và bạn được góp phần xây dựng một cộng đồng nhân lực làm việc trong lãnh vực nhân sự

Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự của IVS là nơi:

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

- Gặp gỡ và trao đổi của các chuyên gia trong lãnh vực nhân sự.
- Lắng nghe và giải đáp các thắc mắc trong hoạt động của ngành nhân sự.
- Chia sẻ vấn đề thường xảy ra ở các công ty và hỗ trợ các giải pháp cải tiến.
- Chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức ứng dụng hệ thống tự động hóa trong lãnh vực quản trị nhân sự.
- Xây dựng cộng đồng hoạt động trong lãnh vực quản trị nhân sự.