TƯ VẤN GIẢI PHÁP

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Nỗ lực phát triển phần mềm dẫn tới khi chuyển giao sản phẩm phải thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Theo đó các sản phẩm phần mềm phải thay đổi và phát triển. Sau khi hoạt động, các lỗi được phát hiện, môi trường hoạt động thay đổi và yêu cầu người dùng mới phát sinh.

Bảo trì phần mềmmềm là một phần không thể thiếu trong vòng đời phần mềm. Trong lịch sử, phát triển phần mềm được đánh giá cao hơn nhiều so với  bảo trì phần mềm  trong hầu hết các tổ chức. Điều này đang thay đổi, các tổ chức đã đầu tư vào khâu phát triển phần mềm của họ bằng cách giữ cho phần mềm của họ hoạt động càng lâu càng tốt.

Theo định nghĩa của Wikimedia  Bảo trì phần mềm (tiếng Anh software maintenance) bao gồm điều chỉnh các lỗi mà chưa được phát hiện trong các giai đoạn trước của chu kỳ sống của một phần mềm, nâng cấp tính năng sử dụng và an toàn vận hành của phần mềm. Bảo trì phần mềm có thể chiếm đến 65%-75% công sức trong chu kỳ sống của một phần mềm.

Tại IVS chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm do chính IVS phát triển. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì cho các phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

Điểm khác biệt của IVS so với các dịch vụ bảo trì phần mềm khác chính là RPG

Được phát triển bởi IBM từ năm 1959 với tên gọi là “Report program Generator”, ngôn ngữ lập trình RPG được sử dụng trong nhiều hệ thống khác nhau.

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới như hiện nay, các hệ thống sử dụng ngôn ngữ lập trình RPG trở nên “rủi ro” vì có ít nhân viên bảo trì. Các hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình RPG có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì không còn "kỹ thuật viên bảo trì". Các doanh nghiệp phải đối mặt với “rủi ro lớn” khi phải cân nhắc giữa việc tiếp tục sử dụng hệ thống cũ hay xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới với chi phí cao.

Thấu hiểu được “nỗi lo” của các doanh nghiệp đang bảo trì hoặc đang sử dụng phần mềm dùng ngôn ngữ RPG, tại IVS chúng tôi cung cấp dịch vụ nhân sự có khả năng phụ trách các Phần mềm sử dụng RPG.

Tại IVS, chúng tôi bảo trì phần mềm của khách hàng như chính Sản phẩm của chính chúng tôi.